Boeken over detachering van werknemers in Europa

Posting of Workers in Europe 2020/2021

Over 500 pages containing 21 years of experience in advising on cross border employment in Europe Practical examples, check-lists, commentaries, jurisprudence and law on posting of workers in Europe A must-read for anyone who intends to post workers abroad  Mandatory reading for legal and tax advisors as well for consultants on cross border employment in Eur
Lees verder

Taxation of Cross-Border Services in 2020-2021

Over 300 pages containing 21 years of experience in advising on cross border employment in Europe Practical examples, check-lists, commentaries, jurisprudence and law on posting of workers in Europe Permanent Establishment, 183-days-rule, cross-border taxation of companies, rules for the avoidance of double taxation A must-read for anyone who intends to post
Lees verder

Entsendung von Arbeitnehmern auf Baustellen in Deutschland

Jedes Jahr werden über 100.000 Bau-Arbeitnehmer nach Deutschland entsandt - die meisten aus dem EU-Ausland. In dem vorliegenden Buch wurden die neuen, seit 2020 geltenden Vorschriften des AEntG zusammengestellt und umfangreich kommentiert. Die Pflichten der entsendenden Baubetriebe und deren Auftraggeber wurden erörtert und anhand von vielen Praxisbeispielen erklärt.
Lees verder

Arbeitnehmerentsendung nach Deutschland 2020/2021

Die Richtlinie (EU) 2018/957 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 zur Änderung der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen ist am 29. Juli 2018 in Kraft getreten.
Lees verder

Arbeitnehmerüberlassung nach Deutschland 2020-2021

Jedes Jahr werden über 320 Tausend ausländische Zeitarbeitnehmer in Deutschland beschäftigt, darunter 27% als entsandte Arbeitnehmer. In dem vorliegenden Buch wurden die neuen, seit 2020 geltenden Vorschriften des AEntG zusammengestellt und umfangreich kommentiert.
Lees verder

Delegowanie pracowników budowlanych do Niemiec 2020/2021

W dniu 30.07.2020 roku weszły w Niemczech w życie przepisy zmieniające Ustawę o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmer-Entsendegesetz, AEntG). Nowelizacja stanowi implementację Dyrektywy 2018/957/UE i wprowadza całkiem nowe zasady delegowania pracowników i zleceniobiorców do Niemiec. Największe znaczenie nowe regulacje będą miały dla branży budowlanej.
Lees verder

Optymalizacja kosztów delegowania w Europie

Przepisy europejskie, które weszły w życie w 2020 r. oraz przepisy państw przyjmujących (Niemcy, Belgia, Holandia, Francja, kraje skandynawskie) spowodowały, że delegowanie stało się ogromnym wyzwaniem dla działów kadr i płac w firmach zajmujących się transgranicznym zatrudnieniem.
Lees verder

Podatkowe aspekty delegowania w Europie 2020/2021

W biznesie transgranicznym podatki dochodowe są jedną z kluczowych kwestii. Z jednej strony są to podatki od dochodów firmy (CIT). drugą ważną kwestią jest opodatkowanie wynagrodzeń pracowników delegowanych.
Lees verder

Delegowanie do Belgii 2020/2021

W dniu 30.07.2020 roku weszły w Belgii w życie przepisy implementujące Dyrektywę 2018/957/UE i wprowadzające całkiem nowe zasady delegowania pracowników do Belgii. Nowe przepisy powodują konieczność podnosze­nia stawek za usługi świadczone przez polskie fir­my.
Lees verder

Delegowanie do Francji 2020/2021

W dniu 30.07.2020 roku weszły we Francji w życie przepisy znowelizowanego kodeksu pracy (Code du Travail). Stanowią one implementację Dyrektywy 2018/957/UE i wprowadzają nowe zasady delegowania pracowników i pracowników tymczasowych do Francji. Nowe przepisy powodują konieczność podnosze­nia stawek za usługi świadczone przez polskie fir­my.
Lees verder

Delegowanie do Niemiec 2020/2021

W dniu 30.07.2020 roku weszły w Niemczech w życie przepisy zmieniające Ustawę o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmer-Entsendegesetz, AEntG). Nowelizacja stanowi implementację Dyrektywy 2018/957/UE i wprowadza całkiem nowe zasady delegowania pracowników i zleceniobiorców do Niemiec. W niniejszej publikacji omówiliśmy najważniejsze z nich: 
Lees verder

Delegowanie w Europie 2020-2021

Od 2020 r. obowiązują w całej Europie nowe przepisy o delegowaniu. Są one szczególnym wyzwaniem dla firm świadczących transgraniczne usługi. Z jednej strony ograniczone zostało delegowanie trwające powyżej 12 miesięcy. Jednocześnie wprowadzone zostały ograniczenia w zakresie rotacji pracowników.
Lees verder

Posting of Workers in Europe

CROSS-BORDER EMPLOYMENT IN EUROPE
Lees verder

Delegowanie opiekunek do Niemiec/Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland

Na ponad 600 stronach autorzy – wybitni praktycy obsługujących od ponad dekady wiodące polskie firmy działające w branży opieki – prezentują prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania opiekunek do Niemiec. 
Lees verder